รับการนิเทศติดตาม ความก้าวหน้า โรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ […]

Continue Reading

รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยตรีสุทิน   […]

Continue Reading