นายสุจิน มีชัย ประธานคณะกรรมการอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย นายปรีชา ทัพใหญ่ รองผอ.สพป.เลย เขต 3 ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผอ.สพป.เลย เขต 3และคณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมสถานที่ก่อสร้าง และประเมินโรงเรียนคุณภาพของชุมชนบ้านโคกงาม

     

Continue Reading

นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย นายปรีชา ทัพใหญ่ รองผอ.สพป.เลย เขต 3และคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกงาม

     

Continue Reading

นิเทศ ติดตาม ประเมิน การจัดการเรียนการสอน การหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ(Covid-19)

     

Continue Reading