ต้อนรับคณะดูงาน นำโดย นายอุทัย ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

     

Continue Reading

ต้อนรับคณะดูงาน นำโดย นางสาวเทียมใจ สิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

     

Continue Reading

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

       วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 ทางโรงเรียนบ้านโคก […]

Continue Reading

มอบใบประกาศนียบัตร “โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E. ประเทศไทย)”

       วันจันทร์ ที่ 21 ก […]

Continue Reading

ต้อนรับคณะดูงานนำโดย นางวิมล รื่นภาคเพ็ชร(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน)และครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

       วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563 นางธนิตตา วิจิตรปั […]

Continue Reading