ชื่อ - นามสกุล :นายปรีชา ทัพใหญ่
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :19 หมู่ 14 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
Telephone :0817497577
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา