ชื่อ - นามสกุล :ส.ต.ต .วัชรินทร์ อาจสมบาล
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูวิชาการ,ครูประจำชั้น ป.6
ที่อยู่ :45 หมู่ 2 ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
Telephone :0986616764
Email :northardsomban@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูวิชาการ