ชื่อ - นามสกุล :นางนวพร สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวิชาการ, ครูประจำชั้น ป.3
ที่อยู่ :70 หมู่14 บ้านหัวนายูง ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
Telephone :0845149828
Email :Nawapornjoke@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวิชาการ