ดูอนิเมะออนไลน์

กระดานข่าว ถามตอบดูอนิเมะออนไลน์
อนิเมะ asked 2 ปี ago

อนิเมะ สื่อรายละเอียดภาพเคลื่อนไหวที่วาดด้วยมือหรือใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกจากญี่ปุ่น. คำว่า อนิเมะ เป็นคำภาษาประเทศญี่ปุ่น ที่ปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงมาจากคำภาษาอังกฤษว่า แอนิเมชัน) ซึ่งมาจาก ภาษาประเทศฝรั่งเศส อานีเม่ะแสดงว่าเคลื่อน หรือภาพเคลื่อนไหว แม้กระนั้นได้เปลี่ยนความหมายจนถึงเป็นคำเฉพาะของภาษาประเทศญี่ปุ่น ที่ใช้สื่อถึงสื่อภาพยนตร์การ์ตูน ทุกแบบ