ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ตามที่ โรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกงาม ตำบโคกงาม อำเภอด่านช้ […]

Continue Reading

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโคกงาม 2566

Continue Reading