ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้นชาย(คน)หญิง(คน)รวมหมายเหตุ
อนุบาล 29918
อนุบาล 3181634
ประถมศึกษาปีที่ 122830
ประถมศึกษาปีที่ 2181533
ประถมศึกษาปีที่ 3111930
ประถมศึกษาปีที่ 4152843
ประถมศึกษาปีที่ 5182038
ประถมศึกษาปีที่ 6201030
รวม130126256
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้นชาย (คน)หญิง(คน)รวมหมายเหตุ
อนุบาล 2151328
อนุบาล 324933
ประถมศึกษาปีที่ 1191433
ประถมศึกษาปีที่ 2132033
ประถมศึกษาปีที่ 3162642
ประถมศึกษาปีที่ 4162137
ประถมศึกษาปีที่ 5191231
ประถมศึกษาปีที่ 6151429
รวม137129266
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้นชาย (คน)หญิง(คน)รวมหมายเหตุ
อนุบาล 218321
อนุบาล 3151328
ประถมศึกษาปีที่ 1152136
ประถมศึกษาปีที่ 2172340
ประถมศึกษาปีที่ 3152136
ประถมศึกษาปีที่ 4201333
ประถมศึกษาปีที่ 5151330
ประถมศึกษาปีที่ 6161935
รวม131128259
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561