ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนบ้านโคกงาม (๔๒๐๑๐๑๕๗)
หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ๔๒๑๒๐
โทรศัพท์ ๐ – ๔๒๐๗ – ๘๐๗๖
โทรสาร ๐ – ๔๒๐๗ – ๘๐๗๖

โรงเรียนบ้านโคกงาม คง.https://www.facebook.com/kokngamschool