กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

       วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 ทางโรงเรียนบ้านโคก […]

Continue Reading

มอบใบประกาศนียบัตร “โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E. ประเทศไทย)”

       วันจันทร์ ที่ 21 ก […]

Continue Reading

ต้อนรับคณะดูงานนำโดย นางวิมล รื่นภาคเพ็ชร(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน)และครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

       วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563 นางธนิตตา วิจิตรปั […]

Continue Reading

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะ (Zero Waste)

วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านโคกงาม โดยมี ว่า […]

Continue Reading

คณะศึกษาดูงานนำโดยนายวาโรจน์ จราธรรมกร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) สพป. พิษณุโลก เขต 1

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีสุทิน ทองปั้น […]

Continue Reading