การประชุมผู้ปกครองแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยตรีสุทินทอ […]

Continue Reading

มอบเงินอุดหนุนปัจจัยจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เเละเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 กันยายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีสุทิน ทองปั้น ผู้อำ […]

Continue Reading