เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา2565

วันที่ 21 -24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านโคกง […]

Continue Reading

ประกาศหยุด ตลาดนัดไตรภาคี วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 (1 วัน )

ประกาศหยุดตลาดนัดไตรภาคี ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 […]

Continue Reading

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการการศึกษา

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 นำโดยว่าที่ร้อยตรีสุทิน ทอง […]

Continue Reading