ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกงามตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 โดยนายเสถียร นครวาจา นายอำเภอด่านซ้ายเป็นผู้ตั้ง นายมา ประเสริฐสุด ศึกษาธิการอำเภอได้มาเป็นประธานในการเปิดเรียนวันแรก สถานที่เล่าเรียนเมื่อแรกผู้ปกครองนักเรียนในหมู่บ้านได้ช่วยกันปลูกอาคารเรียนชั่วคราวเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายน่าน คำสมบัติ เป็นครูใหญ่คนเดียว (ดำรงตำแหน่ง16 พฤษภาคม 2489 – 4 สิงหาคม 2493) ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2493 ทางอำเภอได้แต่งตั้งนายบุญปัน อรรคสูรย์ มาดำรงตำแหน่งครูสายผู้สอน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2493 นายน่าน คำสมบัติ ได้รับแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านแก่งม่วง และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านโคกงาม คือนายสละ หุมอาจ โดยมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2493 ถึงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2497 และย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่บ้านวังบอน ต่อมาวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2497 นายเจียร พรหมรักษา ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 ต่อมานายพุ่ม พรหมจักร ครูใหญ่ (ดำรงตำแหน่ง 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 – 30 กันยายน พ.ศ. 2540) นายเฉลิม คำพิมพา อาจารย์ใหญ่ (ดำรงตำแหน่ง 9 ตุลาคม พ.ศ. 2540 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2545) นายสมาน ศรีวิชา ผู้อำนวยการโรงเรียน (ดำรงตำแหน่ง 25 มิถุนายน พ.ศ. 2545 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558) นายปรีชา ทัพใหญ่ อำนวยการโรงเรียน ( ดำรงตำแหน่ง 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 – 2663 ) และปัจจุบัน ว่าที่ร้อยตรีสุทิน ทองปั้น ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกงาม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *