ข้อมูลผู้บริหาร

ITA ONLINE

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – สกุล : ว่าที่ร้อยตรีสุทิน ทองปั้น
วัน เดือน ปี เกิด : 17 มกราคม 2505
ภูมิลำเนา : 82 หมู่ 3 บ้านห้วยลาด ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย 42160

ประวัติการศึกษา

 • 2532 ป.ตรี การประถมศึกษา (ศษ.บ) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 • 2538 ป.ตรี การบริหารการศึกษา (ศษ.บ.) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 • 2546 ป.โท การบริหารการศึกษา (กศ.ม) ม.นเรศวร

ประวัติการทำงาน

 • 2530 ครู 2 ระดับ 2 รร.บุปผาราม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
 • 2533 อาจารย์ 1 ระดับ 3 รร.บ้านปากแดง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
 • 2535 อาจารย์ 1 ระดับ 4 รร.บ้านแก่งแล่น อ.ภูเรือ จ.เลย
 • 2542 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ รร.บ้านปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย
 • 2543 ครูใหญ่ รร.บ้านนาขามป้อม อ.ภูเรือ จ.เลย
 • 2546 อาจารย์ใหญ่ รร.บ้านนาขามป้อม อ.ภูเรือ จ.เลย
 • 2548 ผู้อำนวยการโรงเรียน รร.บ้านนาขามป้อม อ.ภูเรือ จ.เลย
 • 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *