การจัดการเรียนรู้โครงการ TFE (Teams For Education)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านโคกงาม นำโดย ว่าที่ร้อนตรีสุทิน ทองปั้น และคณะครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ได้รับการนิเทศและติดตาม การจัดการเรียนการสอน การดำเนินงาน รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โครงการ TFE (Teams For Education) ระยะที่ 2 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดย ศน.ศิริพร อุ่นแก้ว ศน.พีรพรรณพชร วงษ์ชมชวกร ศน.สุพัตรา สิงสถิตย์ ซึ่งได้มาให้กำลังใจในการ Coaching รวมถึงคำแนะนำและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกินประสิทธิ์ผลสูงสุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *