ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ตามที่ โรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกงาม ตำบโคกงาม อำเภอด่านช้ […]

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมา

Continue Reading

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ

เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโคกงาม 2566

Continue Reading

ประกาศหยุด ตลาดนัดไตรภาคี วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 (1 วัน )

ประกาศหยุดตลาดนัดไตรภาคี ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 […]

Continue Reading

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการการศึกษา

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 นำโดยว่าที่ร้อยตรีสุทิน ทอง […]

Continue Reading