กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564

     

Continue Reading

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา 2563 กลุ่มโรงเรียนโคกงาม ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2564

     

Continue Reading

นายสุจิน มีชัย ประธานคณะกรรมการอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย นายปรีชา ทัพใหญ่ รองผอ.สพป.เลย เขต 3 ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผอ.สพป.เลย เขต 3และคณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมสถานที่ก่อสร้าง และประเมินโรงเรียนคุณภาพของชุมชนบ้านโคกงาม

     

Continue Reading

นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย นายปรีชา ทัพใหญ่ รองผอ.สพป.เลย เขต 3และคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกงาม

     

Continue Reading