ประกาศโรงเรียนบ้านโคกงาม เรื่อง งดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

เรื่อง  งดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เเละสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่

จึงงดการจัดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE (เรียนที่โรงเรียน)

ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2565

 ถึงวันที่  14 มกราคม  2565

โรงเรียนบ้านโคกงามจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-LINE, ON-HAND,ONDEMAND (เรียนอยู่ที่บ้าน)

โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนประสานขอรับใบงานและแบบฝึกหัดจากครูประจำชั้น

หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป

ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ครูประจำชั้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *