หยุดเรียน ON-SITE(ปกติ) 1 วัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์อยุดเรียน ON-SITE(ปกติ) วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เพื่อให้นักเรียนก่อนประถมศึกษาและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีอายุ 5 ปีถึง 11 ปี 11 เดือน 29 วัน ได้รับวัคซีนวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) ตามที่ผู้ปกครองได้แจ้งความประสงค์ไว้ สำหรับนักเรียนที่ไม่ประสงค์รับวัคซีนให้เรียนออนแฮนด์ ON-HAND หรือเรียนออนไลน์ ON-LINE ที่บ้าน

  ผู้ปกครองที่ยินยอมประสงค์ให้บุตรหลานของท่านได้รับวัคซีนให้นำบุตรหลานของท่าน ไปรับวัคซีนได้ทีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

  เอกสารที่ต้องเตรียม

  -บัตรประชาชนนักเรียนและผู้ปกครอง

  –เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์(ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก)

*หากผู้ปกครองท่านใด ที่ทางโรงเรียเคยสำรวจไปแล้วไม่ประสงค์ให้บุตรหลานรับวัคซีนแล้วเปลี่ยนใจ ท่านสำมารถนำบุตรหลานเข้ารับวัคซีนวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก)ได้ตามวันเวลาดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *