ต้อนรับของคณะ อนุ ก.ต.ป.น. (กลุ่มโคกงาม)

ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว

วันที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านโคกงาม ได้ต้อนรับคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. โดยมีนายเกษม แก้วยาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบงเป็นประธานกรรมการ นายเมืองมล พันธ์มาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์เป็นกรรมการ ว่าที่ ร.ต.เจริญชัย ปิ่นคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เป็นกรรมการ และนางสาว สุพัตรา สิงห์สถิตย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ TUMHOME Model การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

ภายใต้การนำของว่าที่ร้อยตรีสุทิน ทองปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกงาม ให้การต้อนรับและขอขอบพระคุณในคำแนะนำเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *