เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกงาม ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย